Wednesday, November 24, 2010

AKTIVITI 3 (AKTIVITI PENGAYAAN)

Aktiviti 3 :
Hasil Pembelajaran : Menyukat isipadu bekas dengan menggunakan unit-unit bukan piawai

Bahan-bahan : Satu gelas minuman, satu jag air yang besar, satu baldi, satu teko

          
Langkah-langkah :
1.      Bahagikan murid kepada kumpulan berempat dan minta mereka bekerja secara koperatif.
2.      Lantik seorang murid sebagai perekod di dalam setiap kumpulan.
3.      Berikan satu set bekas kepada setiap kumpulan.
4.      Minta murid mengisi jag, baldi dan teko tersebut dengan air.
5.      Minta murid menganggarkan bilangan gelas yang diperlukan untuk mengisi kesemua air di dalam jag tadi
6.      Minta murid mengisikan air ke dalam gelas untuk memeriksa anggaran mereka.
7.      Ulang dengan menggunakan baldi dan teko.
8.      Minta murid merekodkan penemuan mereka di dalam jadual di bawah:

Bekas
Jag air
Baldi
Teko
AnggaranUkuran Sebenar9.      Minta murid menulis penemuan mereka di dalam pernyataan di bawah:
                Air di dalam jag air boleh memenuhi__________gelas 
                Air di dalam baldi air boleh memenuhi__________gelas 
                Air di dalam teko air boleh memenuhi__________gelas 
10.  Minta murid membincangkan bekas mana yang mempunyai kapasiti paling kecil.
11.  Arahkan murid supaya menyusun bekas secara menurun dari kapasiti paling besar ke yang paling kecil.
12.  Arahkan murid supaya menyusun bekas secara menaik dari kapasiti paling kecil ke yang paling besar.  


AKTIVITI 2 (AKTIVITI PENGAYAAN)

Aktiviti 2 :
Hasil Pembelajaran : Untuk menyukat isipadu cecair menggunakan unit-unit bukan piawai.

Bahan-bahan : Pelbagai bekas kecil berlainan saiz (botol, gelas dan cawan) dan satu jag air yang besar.


        
Langkah-langkah :
1.      Bahagikan murid kepada kumpulan berempat dan minta mereka bekerja secara koperatif.
2.      Lantik seorang murid sebagai perekod di dalam setiap kumpulan.
3.      Berikan satu set bekas yang berlainan saiz dan satu jag besar kepada setiap kumpulan.
4.      Minta murid mengisikan jag tersebut dengan air.
5.      Minta murid menganggarkan bilangan cawan yang diperlukan untuk mengisi kesemua air di dalam jag.
6.      Minta murid mengisi botol untuk memeriksa anggaran mereka.
7.      Ulang dengan bekas-bekas yang lain.
8.      Minta murid merekodkan penemuan mereka di dalam jadual di bawah:

Bekas
Botol
Gelas
Cawan
AnggaranUkuran sebenar9.       
 Minta murid menulis penemuan mereka di dalam pernyataan di bawah :
        Isipadu air di dalam jag adalah sama dengan kapasiti ______ botol
        Isipadu air di dalam jag adalah sama dengan kapasiti ______ gelas
      Isipadu air di dalam jag adalah sama dengan kapasiti ______ cawan
10.  Minta murid berbincang mengenai ketiga-tiga jenis bekas tersebut (botol, gelas, dan cawan), yang mana satu mempunyai kapasiti paling kecil.


AKTIVITI 1 (AKTIVITI PEMULIHAN)

Aktiviti 1 :
Hasil pembelajaran : Untuk membuat perbandingan persepsi terhadap kapasiti.


Bahan-bahan : 3 gelas minuman yang sama saiz, tiga bekas yang sama saiz dan satu jag air yang besar

Langkah-langkah :

1.        Pegang ketiga-tiga gelas.
 2.        Minta murid memberitahu persamaan di antara ketiga-tiga gelas.
3.        Perkenalkan kosa kata "kosong", "separuh penuh" dan "penuh".
4.        Semasa memperkenalkan kosa kata, minta murid tampil ke hadapan untuk mengisi air mengikut kosa kata tersebut.
5.        Minta murid menyusun gelas-gelas itu mengikut turutan dari kosong ke penuh.
6.        Ulang dengan set bekas yang lain.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

TOPIC:
           VOLUME OF LIQUID

LEARNING AREA:

6.1 Introduction to Volume Of Liquid
6.2 Measuring And Comparing Volumes Of Liquids


LEARNING OBJECTIVES:

         Pupils will be taught to 

6.1.1 Understanding and use the vocabulary related to volume of liquid
6.2.1 Measure and compare volumes of liquid by direct comparision and by using uniform nonstandard units
6.2.2 Measure and compare volumes of liquid using standard units

LEARNING OUTCOMES:

        Pupils will be able to 


i.   Use the vocabulary related to volume in practical contexts.
ii.   Compare the volumes of two liquid by direct comparision. 
iii.  Measure volumes of liquids using uniform non- standard units.
iv.   Measure volumes of liquid using standard unit


TUGASAN

Soalan Tugasan Matematik Semester September 2010

Misconception on capacity may arise among the students while teaching Volume of liquid especially when comparing capacity of two containers that can hold more. Students often make the comparison on height rather than its capacity. Find ONE (1) video in the internet that show how volume of liquid are measured. Create TWO (2) teaching aids that can be applied to Year Two students to help them understand better. Based on your teaching aids, you are required to create TWO (2) teaching activities; each for high achiever and low achiever students. Finally, you are required to develop your own blog and  post the video, teaching aid and teaching activities in your blog. You are free to choose any platform that are available in the internet. For reference you may browse at www.blogger.com on developing your blog. You are only required to submit link to your blog. 

Pendahuluan
Untuk Mengajar topik Isipadu Cecair dengan berkesan, anda perlu tahu mengenai beberapa aspek tentang pengukuran cecair beberapa aspek tentang pengukuran cecair.

Mengenalpasti Sifat Bagi Isipadu Cecair
Satu daripada langkah pertama dalam pengukuran isipadu cecair ialah mengetahui apa yang anda sukat. Mungkin bunyinya mudah, tetapi ia mungkin menjadi punca kesukaran bagi kanak-kanak.Seperti kanak-kanak melakukan perbandingan-perbandingan ini, mereka bukan sahaja meningkat kefahaman tentang sifat dan kosa kata yang dikaitkan, malahan mereka juga turut mempelajari langkah-langkah yang akan membantu mereka menentukan sesuatu nombor. Peringkat ini biasanya dipanggil pra-pengukuran, memandangkan tidak melibatkan apa-apa nombor.

Salah Konsep Mengenai Kapasiti      
Sekiranya seseorang itu mengganggap kapasiti sebagai satu sifat bagi bekas, maka sifat ini boleh diperkenalkan kepada kanak-kanak dengan bertanya,”Bekas mana yang ada lebih isinya”.

Walau bagaimanapun, seorang guru perlu lebih berhati-hati dan mengetahui bahawa berlaku  salah konsep mengenai kapasiti dalam sesetengah kanak-kanak. Ramai kanak-kanak datang ke sekolah dengan beberapa konsep panjang dan beberapa kosa kata yang berkaitan dengannya. Tetapi mereka mempunyai idea yang sangat sedikit mengenai kapasiti. Walaupun perbandingan persepsi boleh dibuat di antara dua bekas, kanak-kanak biasanya membuat perbandingan mengenai panjang (atau lebih tepat, tingginya) berbanding kapasiti. Apabila ditanya tentang bekas mana yang mempunyai lebih isi, sama ada bekas yang lebih  tinggi ataupun bekas yang pendek, kebanyakkan kanak-kanak akan memilih bekas yang lebih tinggi walaupun bekas yang pendek itu mempunyai lebih isi. Oleh itu, cara terbaik ialah bermula dengan mengkaji kapasiti menggunakan perbandingan langsung.

Untuk membuat perbandingan langsung, kita perlukan beberapa jenis pengisi: air dan pasir adalah mudah untuk kanak-kanak. Dengan diberi beberapa bekas, kanak-kanak boleh mengisi satu bekas dan menuangnya ke satu bekas yang lain untuk melihat bekas yang boleh mengisi lebih.  
     
Peringkat-peringkat Perkembangan Konseptual Bagi Isipadu Cecair Tahun 2
Pengukuran ialah satu proses dimana satu nombor ditugaskan kepada satu sifat objek ataupun acara. Satu perkembangan konseptual yang sistematik akan membantu murid mempelajari topik ini dengan lebih berkesan. Berdasarkan proses pengukuran, perkembangan pedagogi berikut adalah dicadangkan bagi topik Isipadu Cecair Tahun 2.
a)      Mengenalpasti sifat bagi isipadu cecair
b)      Perbandingan langsung bagi isipadu cecair
c)      Perbandingan tidak langsung bagi isipadu cecair melalui rujukan
d)     Mengenalpasti alat-alat yang digunakan sebagai pengukuran bukan piawai bagi isipadu cecair
e)      Mengukur isipadu cecair menggunakan pengukuran bukan piawai
f)       Memperkenalkan pengukuran-pengukuran piawai bagi isipadu cecair
g)      Mengukur isipadu cecair menggunakan pengukuran piawai dalam liter (l)

Aktiviti-Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran
Pengukuran-Pengukuran Bukan Piawai Bagi Isipadu Cecair
Rumusan
Topik Isipadu Cecair menerokai kapasiti sebagai satu bagi bekas. Untuk darjah 2, kapasiti yang diukur adalah terhad kepada liter (l) di dalam system metrik. Pembelajaran isipadu cecair bermula dengan pengalaman konkriti dalam situasi realistic melalui pengukuran menggunakan kedua-dua unit piawai dan bukan piawai.
      
      Rujukan :
  1. Murugiah S/O Velayutham.,& Kao Thuan Keat (2010). HBMT 2103  Teaching Mathematics in Year Two:Meteor Doc. Sdn. Bhd.
  2. Kennedy, L.M., & Tipps, S. (2000). Guiding Children”s Learning of Mathematics Allyn & Wadsworth, US
  3. Rucker, W. E., & Dilley, C. A. (1981). Heath Mathematics. D. C. Heath and Company, US.

VOLUME OF LIQUID


Cara mudah membincangkan alat ukuran piawaian. Video yang ditunjukkan di atas merupakah satu kaedah asas dalam menentukan jumlah isipadu dalam dalam sesuatu bekas. Murid juga telah ditunjukkan perbandingan jumlah isipadu yang melibatkan bekas yang berbeza tetapi menggunakan kuantiti yang sama.

Unit Isipadu Cecair
  1 liter  = 1000 mililiter

 Silinder penyukat
 Bikar
  Kelalang kon

WHAT IS VOLUME?Jika diambil kira kapasiti adalah penyumbang/pembolehubah dalam sesuatu bekas, maka guru boleh bertanya muridnya, "Bekas manakah yang dapat menampung lebih banyak air?". Murid biasanya akan menjawab, "Bekas yang tinggi lebih banyak air berbanding bekas yang rendah".

Video ini menggambarkan miskonsepsi (salah anggap) pelajar tentang kapasiti.MEASURING A VOLUME OF WATER


FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGES


HBMT 2103: TEACHING MATEMATICS IN YEAR TWO

SEPTEMBER 2010 SEMESTER 
___________________________________________
PENGUKURAN ISIPADU CECAIR (TAHUN 2)


Pengukuran bukan sahaja berguna dalam kehidupan seharian, ia juga berguna dalam pelbagai bidang. Sekiranya guru cuba mengajak murid-muridnya mengenali matematik melalui subjek lain, fikirkan berkaitan pengukuran.


Langkah pertama dalam mengukur isipadu cecair, kita perlu mengetahui apa yang diukur. Nampak mudah tetapi ia mungkin menjadi masalah kepada murid. Bila mereka melakukan perbandingan, bukan hanya mereka memperoleh kefahaman menentukan penyumbang dan mengaitkannya dengan istilah dalam isipadu cecair, tetapi juga mereka belajar tentang prosedur yang membantu mereka memahami nombor.